Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

W zakres naszych kompetencji wchodzą m.in.:

PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ewidencja kosztów i przychodów; VAT, środki trwałe, wyposażenie, obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli rozliczenia z US i ZUS.

PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH
wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, wyposażenia, VAT), sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych) rozliczenia z US i ZUS

OBSŁUGA KADROWO PŁACOWA
sporządzanie list płac, raportów osób ubezpieczonych, deklaracji ZUS, deklaracji PIT 4, przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS

REJESTROWANIE i LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne, osobowe, handlowe.